کشته شدن چندین پاسدار در درگیری در کوت عبدالله اهواز+ فیلم

بنل بر گزارشی که هم اکنون, شنبه 15 دیماه، بدست ما رسیده درگیری های شدیدی میان اعتراض کنندگان و سپاه پاسداران در کوت عبدالله در اهواز، تا ساعت ۹ شب بوقت محلی؛ ۹تن از پاسداران به هلاکت رسیده اند.

بر طبق این گزارشات جوانان اهوازی و هموطنان لر این منطقه با یکدیگر متحد شده و در خیزش و قیام شرکت دارند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...