کشتی جنگی آمریکایی «یو اس اس باتان» وارد خلیج فارس شد

کشتی آمریکایی «یو اس اس باتان» وارد خلیج فارس شد

کشتی آمریکایی  «یو اس اس باتان» وارد خلیج فارس شد.

به نوشته ایلنا،  «لانس لشر» فرمانده آمریکایی در این باره گفت: تداوم حضور ما  در منطقه نقش مهم  آزادی تردد دریایی که برای ثبات و امنیت منطقه مهم است را نشان می‌دهد.

«گرگ للاند»  یکی دیگر از فرماندهان این کشتی در این باره گفت: این حضور بیانگر تعهد ما به شرکای خود در منطقه است.