کشف توطئه تروریستی رژیم علیه گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس

بنا بر گزارش رسانه های بینالمللی یک توطئه تروریستی علیه گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس کشف و خنثی شده است.

مقامات امنیتی در اروپا اعلام داشتند که شش نفر از جمله یک تروریست دیپلمات رژیم آخوندی را که قصد بمب گذاری در گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس را داشتند دستگیر شده اند.

مقامات بلژیک اعلام داشتند که روز شنبه 30 ژوئن، همزمان با برگزاری بزرگ مقاومت در پاریس، که یک زوج ایرانی‌الاصل را، در حال آماده سازی برای رفتن به فرانسه به قصد بمب گذاری در گردهمایی بزرگ ایرانیان بودند دستگیر شده اند.

این دو متهم با نامهای امیر سعدونی» و «نسین نومنی» که در حال حمل ۵۰۰گرم ماده انفجاری دست‌ساز خانگی بودند توسط پلیس بلژیک در روز شنبه دستگیر شدند. علاوه بر این یک وسیله انفجاری نیز در خودرو آنها پیدا شده است.

در همین حال گزارش میشود که یک که تروریست دیپلمات رژیم با نام اسدالله اسدی نیز به عنوان فرد برنامه ریز این حمله احتمالیرا دستگیر کرده.

در این ارتباط، یکی از خبرنگاران روزنامه آلمانی «بیلد» در توئیتی نوشت که دیپلمات ایرانی، ماده انفجاری کشف شده از سوی پلیس را به دستگیرشدگان تحویل داده است.

رودی جولیانی در بیانیه ای که در همین رابطه انتشار داد گفت: این امر تأکید بر این فهم فزاینده دارد که این رژیم که بزرگترین حامی تروریسم در جهان است توسط تظاهراتهای بزرگ در بیش از ۱۴۰شهر ایران به‌طور فزاینده‌یی تضعیف شده است.

همچنین آشکار می‌شود که خانم مریم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران یک آلترناتیو واقعی در برابر این رژیم آدمکش هستند. هیچ چیزی نمی‌تواند برای این زن‌ستیزان بدتر از جنبشی باشد که توسط یک زن قهرمان رهبری می‌شود و جایگزین ملاها خواهد شد.