کمیته دوستان ایران آزاد در نروژ به دبیرکل ملل متحد فراخوان میدهد

fofinorge

کمیته دوستان ایران آزاد در نروژ طی نامه ای به دبیرکل ملل متحد در پی سفر وی به عراق نگرانی عمیق خود را نسبت به سرنوشت ۳۰۰۰تن پناهندگان مخالف رژیم ایران در کمپ لیبرتی در عراق ابراز کردند و بر ضرورت تضمین امنیت لیبرتی با استقرار ۲۴ساعته تیم ناظرسازمان ملل طبق تعهدات ملل متحد تاکید کردند.

متن فراخوان:
آقای دبیرکل بان کی مون،
ما اخیراً از سفر شما به عراق مطلع شدیم.
ما عمیقاً نگران سرنوشت ۳۰۰۰تن پناهندگان مخالف رژیم ایران در کمپ لیبرتی در عراق هستیم که قرار بود اقامتی موقت در این کمپ داشته باشند.بنا به گزارشهای آقای طاهر بومدارا رئیس وقت حقوق بشر یونامی و مسئول پرونده اشرف ددر سازمان ملل از جانب خود شما، کمپ لیبرتی بیشتر یک زندان است تا یک کمپ پناهندگی و پناهندگان از حقوق پایه یی خود محروم شده اند.کمپ لیبرتی در سال ۲۰۱۳ چهار بار مورد حمله موشکی قرار گرفته که آخرین آن در ۲۶دسامبر بود. دولت عراق کمترین احترامی برای قانون بین الملل قائل نیست. ساکنان باقیمانده در اشرف در اول دسامبر ۲۰۱۳ کشتار شدند که اینکار توسط دفتر نخست وزیر سازماندهی شده بود. این امر که مقامات بالای عراقی مسئول حمله مرگبار بودند که ۵۲ کشته به جای گذاشت و ۷تن گروگان گرفته شدند توسط رأی دادگاه اسپانیا در اواخر نوامبر ۲۰۱۳ و در بیانیه های چندین گروه کاری و گزارشگران ویژه ملل متحد مورد تأیید قرار گرفت.

تهدید جان ساکنان کمپ لیبرتی توسط نیروهای امنیتی عراقی که مسئول حفاظت آنان بودند روشن است و دیگر نمی تواند نادیده گرفته شود و اقدام شمارا برای جلوگیری از این جنایات ایجاب می کند.

حضور تیم ناظر ملل متحد به طور ۲۴ساعته در کمپ هم چنان که در تعهدات سازمان ملل و یادداشت تفاهم آمده است، به منظور تضمین امنیت ساکنان لیبرتی باید برقرار شود و فروش اموال ساکنان در کمپ اشرف تحت نظارت نماینده آنها سناتور توریسلی باید صورت گیرد.

رو نوشت به:
جان کری وزیر خارجه آمریکا
آنتونیو گوترز کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل
ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
بارونس کاترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...