کمپ لیبرتی؛ جلوگیری از تخلیه منابع سپتیک در دو هفته اخیر و آلودگی شدید محیط و خطر شیوع بیماری

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران: دولت عراق به درخواست رژیم ایران، محاصره ضدانسانی علیه لیبرتی را شدت بخشیده است. از ۱۰روز پیش سرگرد جنایتکار احمد خضیر به دستور نخست وزیری از ورود مواد غذایی به داخل کمپ جلوگیری می کند، که بر اثر آن ذخیره بسیاری از مواد غذایی ضروری در کمپ رو به اتمام است و ساکنان با مشکلات جدی مواجه هستند.
از سوی دیگر نزدیک دو هفته است احمد خضیر به بهانه های مختلف مانع ورود خودروهای عراقی تخلیه سپتیک، که به روال دو سال گذشته، توسط ساکنان کرایه شده اند، جلوگیری می کند. در اثر تخلیه نشدن منابع سپتیک، فاضلاب درون منابع سرریز نموده و محیط را آلوده کرده اند. چیزی که باعث شیوع بیماریهای عفونی خواهد شد و با توجه به محاصره پزشکی اعمال شده ساکنان را در وضعیت خطرناکی قرار می دهد.
در یک اقدام سرگوبگرانه دیگر مأموران نخست وزیری که همراه بیماران به بغداد می روند، مانع می شوند که بیماران داروهای تجویز شده توسط پزشکان را خریداری کنند.
مالکی، نخست وزیر دست نشانده رژیم ایران در عراق، در جریان سفرش به تهران در اوایل دسامبر گذشته، به رژیم آخوندی قول داد تا در مقابل حمایت همه جانبه رژیم از دور سوم نخست وزیری او، اقدامهای سرکوبگرانه و محاصره جنایتکارانه علیه لیبرتی را شدت بخشد.
مقاومت ایران با تأکید بر این که این اقدامهای جنایتکارانه قابل پیگرد و مجازات در سطح بین المللی است، از سازمان ملل متحد و دولت آمریکا خواست تا با توجه به تعهدات مکتوب و مکررشان نسبت به سلامت و امنیت ساکنان لیبرتی، برای پایان دادن به این محاصره ضدانسانی و خارج کردن عناصر جنایتکاری مانند احمد خضیر از لیبرتی اقدام فوری به عمل آورند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول اسفند ۱۳۹۲ (۲۰فوریه ۲۰۱۴)

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...