کمیته پارلمان بریتانیا به دولت توصیه کرد سپاه پاسداران در لیست تروریستی قراد دهد

کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا به دولت بوریس جانسون توصیه کرده است که بررسی‌های لازم با هدف اعلام کردن سپاه پاسداران به عنوان نیروی تروریستی را آغاز کند.

این گزارش می گوید که اقدامات سپاه پاسداران به دلیل «حمایت واضح و پایدار از تروریست‌ها و بازیگران غیردولتی که برای تضعیف ثبات در منطقه تلاش می کنند» با معیارهای مندرج در قانون تروریسم سال ۲۰۰۰ بریتانیا همخوانی دارد.

کمیته روابط خارجی با عنوان: “موفقیت بدون عدالت ممکن نیست” بر ضرورت یک واکنش بلندمدت بریتانیا و بین المللی به «فعالیت‌های بی‌ثبات کننده» ایران تاکید دارد.

این کمیته همچنین خواهان آن شده است که دولت بریتانیا «بازداشت خودسرانه» شهروندانش در ایران مانند نازنین زاغری رتکلیف را «گروگان گیری دولتی» بخواند و در برابر آن تدابیر جدی تری اتخاذ کند.