کنگره آمریکا پیشنویس لایحه جلوگیری از بی‌ثباتی عراق را نهایی کرد

کنگره آمریکا روز سه شنبه پیشنویس لایحه “جلوگیری از بی ثباتی عراق” را نهایی کرده که مطابق آن ایالات متحده می‌تواند بر هر ایرانی که امنیت و ثبات عراق و یا دولت این کشور را تهدید کند، تحریم اعمال کند.

عصائب اهل الحق و جنبش مقاومت اسلامی نجبا هدف این تحریم‌ها قرار خواهند گرفت. افتاب نیوز

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...