کوتاه امدن رژیم بعد از نشست مونیخ: جعبه سیاه اسیب دیده

بعد از نشست مونیخ و درخواست پنج کشور از رژیم برای ارسال جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به یک کشور ثالت، رژیم کمی کوتاه امده است ولی حرفهایش هم کمی عجیب است و میگوید جعبه سیاه اسیب دیده است بنابراین شاید به کشور ثالث برای بازخوانی بدهیم!!!!!

به نوشته انتخاب، وزیر راه و شهرسازی گفت: “این احتمال وجود دارد در صورتی که نتوانیم جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را بازخوانی کنیم با هماهنگی کشور اوکراین آن را به کشور ثالث ارسال کنیم.

وی ادامه داد:”با توجه به این که جعبه سیاه هواپیما آسیب دیده باید با دقت آن را بازخوانی کنیم.”

بنظر میرسد رژیم برای خلاصی ازاین واقعه به فکر خراب کردن و اسیب رساندن به جعبه سیاه هواپیما است تا هیچ کشوری نتواند انرا بخواند.