گزارش آمریکا:‌ مقامات ایرانی در قاچاق انسان برای روسپیگری و کار اجباری دست دارند

وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره قاچاق انسان که روز دوشنبه آن را منتشر کرد، در بخش مربوط به ایران نوشت که این کشور مبدا و مقصد قاچاق انسان از جمله برای روسپیگری است.

گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته است که بعضی از مقامهای رژیم حاکم در این امر دخالت دارند.

این گزارش متنی طولانی است که در آن، وضعیت کشورها در زمینه مبارزه با قاچاق انسان به منظور بهره کشی تجاری و جنسی بررسی شده است.

به گفته وزارت خارجه آمريكا، قاچاق انسان در ايران به طور گسترده و با همكارى مقامات حکومتی جريان دارد. در این کشور برخی زنان و دختران را براى اهداف بهره کشى جنسى، قاچاق مى کنند.

بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، همدستى مقامات رژیم ایران هم مى تواند مشکل ساز باشد، به طورى که گزارش شده، قاچاقچيان انسان داراى روابط بسيار نزديکى با برخى مقامات و سازمانهاى امنيتى بوده اند.

در بخشی از این گزارش که به ایران اختصاص داده شده، نوشته شده که به دست آوردن اطلاعات دقیق از ایران برای نویسندگان گزارش ممکن نبوده است اما بنا به آنچه که به دست آورده اند، ایران مبدا، مسیر و مقصد قاچاق انسان برای روسپیگری و کار کشیدن اجباری است.

در گزارش به بالا رفتن تعداد کودکان متکدی و روسپیان نوجوان در برخی از شهرهای ایران اشاره شده و همین طور به گزارش هایی که هر از چندی درباره فروش دختران ایرانی در کشورهای حوزه خلیج فارس منتشر می شوند.