گزارش: ارسال سلاح ایران از طریق سومالی به یمن

یک گزارش تحقیق بین‌المللی،که امروز 30 نوامبر، منتشر شد ایران را متهم میکند که از طریق سومالی برای شورشیان یمن اسلح ارسال میکند. 

بر اساس این گزارش که از سوی سازمان بین‌المللی موسوم به «کار» CAR که مقر آن در بریتانیا میباشدمنتشر شده، کشتی های جنگی استرالیا و فرانسه محموله های اسلحه از سوی ایران، که از طریق قایقهای بادبانی به سوی یمن در حرکت بوده اند، متوقف و ضبط کرده است. 

این محموله ها از جمله حاوی موشکهای ضد تانک بوده است ساخت ایران است. 

پیش از این رژیم ایران بارها متهم  شده بود که برای شورشیان حوثی سلاح ارسال میکنند، اما ایران این گزارشها را تکذیب کرده بود.