گزارش تصویری از آکسیون ایرانیان آزادیخواه در استکهلم

روز شنبه 29 نوامبر 2014 جمعی از یاران مقاومت در شهر استکهلم آکسیونی در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را در مقابل پارلمان سوئد در مرکز شهر استکهلم برگزار کردند.