گزارش تصویری از مراسم بزرگداشت مجاهد خلق حبیب آزاده در مرکز شهر استکهلم

روز شنبه 28 تیر 1393 برابر با 19 ژوئیه 2014 یاران و پشتیبانان مجاهدین قهرمان در شهر استکهلم در گرامی داشت و بزرگداشت مجاهد قهرمان حبیب آزاده، مراسمی را در مرکز این شهر در مقابل پارلمان سوئد برگزار کردند.
در این مراسم، دسته های گلی از دفتر مقاومت در استکهلم، اعضاء شورای ملی مقاومت ایران در سوئد و نیز یاران و دوستاران وی در مقابل عکس ایشان قرار گرفت. هوادارن مجاهدین قهرمان نیز – به ادای احترام – شاخه گلی در مقابل تصاویر این مجاهد قهرمان قرار دادند.
در کنار این مراسم با شکوه – که بسیار مورد توجه عابران قرار گرفت – میز کتابی برقرار بود که بسیار مورد توجه شهروندان سوئدی قرار گرفت.