گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه به مناسبت انتشار گزارش سالانه این وزارتخانه در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان، درباره ایران تحت حاکمیت آخوندها گفت: رژیم ایران هزاران نفر را بدون روال قانونی فقط بخاطر اعتراض علیه نقض حقوقشان دستگیر کرد.

روز چهارشنبه گزارش وضعیت حقوق بشر جهان در سال ۲۰۱۸ از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شد. در این گزارش ۵۶ صفحه به موارد نقض حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها اختصاص داده شده است. در این گزارش که در ۱۱ محور خلاصه شده از جمله آمده است:‌ در سال گذشته ۸۵ متهمی که در زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرمی شده بودند، در فهرست محکومان به اعدام قرار گرفتند. در گزارش نهادهای حقوق بشری اعلام شد در سال گذشته و فقط تا ماه نوامبر، ۲۱۵ مورد اعدام در ایران صورت گرفت. رژیم ایران ولی اعلام کرد فقط ۷۳ مورد اعدام صورت گرفته است.

رسانه های حکومتی از پوشش دادن به این اعتراضات خودداری کرده اند. این در ادامه همان بیرحمی است که این رژیم طی ۴دهه گذشته بر مردم ایران اعمال کرده است