گفتگوی احمدی نژاد و مشایی+ فایل صوتی

احمدی نژاد بعد از اعلام علنی شدن دادگاه مشایی خواب تازه ای دیده است و حالا متن مکالمه خود با مشایی را منتشر کرد. (فایل صوتی زیر)

احمدی‌نژاد با انتشار متن مکالمه خود با مشایی خط و نشان جدیدی برای نظام کشید و خطاب به مشایی گفت اگر دادگاه علنی باشد من می‌روم و مصاحبه می‌کنم چون شما نیایید می‌گویند ترسیدند.

مشایی هم می گوید: آقا حکم من را صادر کرده، در جلسه دادگاه خواهم گفت.

احمدی نژاد که این مکالمه را به منظور حاشیه سازی دوباره انجام داده است در بخش دیگری از صحبت هایش به مشایی می گوید صوت صحبتت را منتشر می کنیم تا بگوییم داستان چیست.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...