گوش مالی دو بسیجی امربه معروف توسط مردم دلیرسمنان

سرکرده انتظامی شهرستان سمنان اعلام کرد : یکی از بسیجیان آمر به معروف در یکی از خیابان‌های شهر سمنان مورد ضرب و جرح از سوی ۲ مرد قرار گرفت.

وی ادامه داد: وضعیت عمومی بسیجی مجروح خوب است و اکنون در بیمارستان تحت مراقبت قرار دارد.

دادستان سمنان نیز گفت: ساعت ۱۴ امروز ، خبر ضرب و جرح یک بسیجی آمر به معروف و ناهی از منکر در سمنان دریافت شد.

شریف ابراهیمی افزود: این بسیجی توسط جوانان در حالی که مشغول تذکر دادن به انها بود مورد ضرب و جرح آنان قرار گرفت..افتاب نیوز