گوش کنید و بخندید عضو هیأت‌رئیسه پارلمانی یک کشور نمی‌تواند لوور را تلفظ کند

عضو هیأت‌رئیسه پارلمانی یک کشور نمی‌تواند لوور را تلفظ کند.

امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور‌ فرانسه در توئیتی گفته: اگر این نماینده مجلس تا سه روز آینده موفق به تلفظ نشد، نام موزه لوور را به موزه رنجبرزاده تغییر می‌دهیم تا ایشان بتواند آن را تلفظ و از این بحران عبور کند.