یورش مأموران اطلاعات آخوندی به خانه‌ها و دستگیریهای جوانان در ایذه و قزوین

بنا‌ به گزارشات رسیده مزدوران لباس‌شخصی و مأموران بدنام اطلاعات آخوندی به‌منظور ایجاد فضای رعب و وحشت و جلوگیری از گسترش خیزشها و قیام با یورش به خانه‌ها و یا مغازه افراد در شهر ایذه اقدام به دستگیری هموطنان می‌کنند.

بنا بر همین گزارش در قزوین نیز مأموران جنایت‌پیشه هموطنان را در خانه‌هایشان دستگیر کرده و به محلهای نامعلومی منتقل می‌کنند. از جمله افراد دستگیر شده رضا جوادی از اقبالیه در قزوین است که خانواده وی هم‌اکنون از محل نگهداری وی مطلع نیستند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...