یک آخوند حکومتی توسط گروهی از جوانان در تهران به هلاکت رسید

روز یکشنبه 16آذر 93 یک آخوند حکومتی به نام ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭﯼ ﻓﺮﺩ در تهران با سلاح سرد ﺍﺯ ﻧﺎحیه ﮔﺮﺩﻥ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﻭ ﺑﻪبیمارستان ﻣﻄﻬﺮﯼ ﺩﺭ ﻭﻧﮏ ﻣﻨﺘﻘﻞ شد ﻭ چندین ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮﺍﺣﺖ وارده ﺑﻪ هلاکت رسید.

جوانانی که این آخوند را زدند، اسم خودشان را «یاوران ایران» خوانده و مسئولیت مجازات این آخوند را به عهده گرفته و از جمله نوشته‌اند:
«… .. ﺗﺎ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺁﺧﻮﻧﺪ ﺩﺭ ایران ﺍﺯ ﭘﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ . ﺗﺎ ﺁﺧﻮﻧﺪ ﮐﻔﻦ ﻧﺸﻮﺩ این ﻭﻃﻦ ﻭﻃﻦ ﻧﺸﻮﺩ‬ ».
همچنین در انتقام از اسیدپاشی نسبت به زنان، بسیجیها را تهدید کرده و نوشته‌اند:
«تو اسید بپاش = من شاهرگ را می‌زنم»

پیشتر ترانه های رپی که نمایانگر خشم و انتقام جویی جوانان از نظام پلید آخوندی است، در شبکه های مجازی تکثیر شده است.