یک روزنامه آلمانی؛ توافق سه کشور اروپایی با آمریکا برای حفظ برجام

سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس، مذاکرات فشرده ای با دونالد ترامپ برای ماندن در توافق هسته ای و حفظ برجام آغاز کرده اند.

گزارش ها حاکی از آن است که توافقات اولیه ای میان ترامپ و مکرون در مورد برجام حاصل شده است.

در این رابطه  دویچه زایتونگ چاپ آلمان توافق انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا بر سر شروطی جدید خبر داد که بر اساس آن واشنگتن در توافق هسته‌ای با ایران باقی خواهد ماند.

این روزنامه همچنین نوشت: ، طرف‌های اروپایی برجام و آمریکا تحت توافقات جدید خود تصمیم گرفته‌اند، ایران را به دلیل آزمایش‌های موشکی و سیاست‌های منطقه‌ایش با تحریم جدید تهدید کنند اما در عین حال توافق هسته‌ای حفظ خواهد شد.

مذاکرات بر سر این شروط جدید هنوز تمام نشده است.

به نظر می رسد، در صورتی که چنین توافقی میان سه کشور اروپایی و ترامپ حاصل شده باشد، بیش از هر چیز بر سر محدود کردن فعالیت های موشکی ایران و همچنین حضور ایران در سوریه خواهد بود.

بنابراین، باید در صورت چنین توافقی، شاهد اجماع آمریکا و متحدان اروپایی برای فشار فزاینده بر ایران باشیم؛ فشاری که بیشتر در زمینه موشک های ایران و حضور تهران در سوریه بروز خواهد یاویچ

فت.