یک نهاد اطلاعاتی آمریکا کاملا در خط و همسو با رژیم ایران است

نهاد اطلاعاتی آمریکا ادعای پامپئو درباره ایران را زیر سوال برد

یک نهاد اطلاعاتی امریکا است که گویا اطلاعاتش را از ایران دریافت میکند و کلا همسو با سیاستهای رژیم است.

همین نهاد بود که با اطلاعات غلط در مورد عراق، احمد چلبی و داستان حمله به عراق را برای مردم امریکا و منطقه برنامه ریزی کرد و نقشه ایران را کاملا اجرا کرد و عراق را دو دستی به رژیم تحویل داد. همین نهاد بتازگی در مورد حرفهای پمپئو که گفته بود رژیم ایران در روند صلح ا فغانستان مانع تراشی میکند را زیر علامت سوال برده است و میگوید نه چنین نیست.

باید کلا به این نهاد اطلاعاتی امریکا شک کرد و یا حداقل جاسوسان و نیروهای رژیمی را از داخل ان مشخص کرد. یا باید به انها گفت واقعا ساده اندیش هستید و اطلاعات شما از روی عدم شناختتان از منطقه و رژیم ایران است

به نوشته العالم: “دستگاه اطلاعات ارتش آمریکا در گزارشی صحبتهای «مایک پامپئو»، وزیر خارجه آمریکا مبنی بر مانع‌تراشی ایران با روند صلح در افغانستان را رد کرده است.”

در گزارشی که دفتر «سربازرسی کل» آمریکا درباره عملیات موسوم به «نگهبان آزادی» به کنگره ارسال کرده تصریح شده ایران برنامه‌ای برای «مخالفت فعال» با روند صلح در افغانستان ندارد. 

این اعتراف، با جمع‌بندی «آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا» که گفته بود تهران قصد «مخالفت فعال» با مذاکرات جاری درباره افغانستان ندارد همخوان است.