یک هموطن زندانی سیاسی بلوچ در زیر شکنجه های وحشیانه جمهوری اسلامی جان باخت

بنابه گزارش دریافتی یک زندانی سیاسی بلوچ در اثر شکنجه های وحشیانه در سلولهای انفرادی جان خود را از دست داده است.

برطبق این گزارش زندانی سیاسی حمزه ناروئی ۲۳ ساله که ۴ ماه در سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان مرکزی زاهدان، روز چهارشنبه ۴ تیر ماه در اثر شکنجه های وحشیانه جان باخت.

بر اساس این گزارش گروهی از مسئولان قوه قضاییه در هفته موسوم به “هفته قوه قضائیه” از بند قرنطینه زندان زاهدان بازدید می کنند و حمزه ناروئی نسبت به شرایط و وضعیت غیر انسانی خویش اعتراض می کند.  به همین دلیل معاون مرزیه« دادستان استان سیستان و بلوچستان » به نام سرگل زای، دستور تنبیه وی که همانا شکنجه این زندانی سیاسی می باشد را می دهد. این زندانی در زیر شکنجه های وحشیانه بازجویان وزارت اطلاعات به قتل رسانده می شود.

زندانی سیاسی حمزه ناروئی ۷ ماه پیش در شهر زاهدان به خاطر فعالیتهای سیاسی دستگیر شد. ۳ماه را در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان تحت بازجویی و شکنجه های غیر انسانی قرار داشت. سپس او را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان مرکزی زاهدان منتقل کردند و ۴ ماه در سلولهای انفرادی بدون داشتن امکان ملاقات با خانواده اش و حتی تماس تلفنی زندانی بود. پیش از این برادر او علی ناروئی توسط مامورین وزارت اطلاعات به خاطر فعالیتهای سیاسی به قتل رسانده شده بود.