یک کشته بر اثر درگیری در زندان فشافویه

یک کشته بر اثر درگیری در زندان فشافویه

ایجاد درگیری بین زندانیان و کشته شدن انها در فضای زندان از توطئه های رژیم است که سابقه طولانی دارد.ساعت ۴ بعدازظهر شنبه ۲۷ مهر گزارش درگیری مرگباری بین دو زندانی در واحد ۴ اندرزگاه ۳ زندان تهران یک زندانی کشته شد. ایران