۱۸۴ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه تا پایان سال ۹۶ دولت ۱۸۴ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است، گفت: در قانون بودجه سال گذشته قرار شد که هر سال ۱۰ درصد این بدهی به تأمین اجتماعی پرداخت شود و همچنین ۵۰ هزار میلیارد نیز امسال قرار بود برای پرداخت بخشی از بدهی‌ها به این سازمان بدهند که متأسفانه تاکنون اتفاقی نیفتاده است.
انباشت مطالبات سازمان تامین اجتماعی که حجم آن به قدری زیاد شده که دولت توان پرداخت آن را ندارد و از سوی دیگر، عدم پرداخت سود این مطالبات، بر مشکلات سازمان تامین اجتماعی افزوده است. به طوریکه، این سازمان بیمه ای و اجتماعی که با پول کارگران اداره می شود، در حال حاضر در شرایط بحرانی قرار دارد و نمی تواند خدمات در خور شان بیمه شدگان را ارائه دهد. همین مسئله، موجب نگاه منفی بیمه شدگان به این سازمان بیمه ای شده است.

بازنشستگان، مستمری بگیران و خانواده های آنان، از جمله افرادی هستند که می بایست از خدمات که بابت آنها سال های سال حق بیمه پرداخت کرده اند، برخوردار شوند. اما، در حال حاضر معیشت این افراد و خانواده های آنان تحت الشعاع این بده بستان دولت و سازمان تامین اجتماعی قرار دارد. خبرگزاری مهر