۲۰زندانی در زندانهای قزلحصار و گوهردشت کرج به‌طور جمعی به‌دار آویخته شدند

جلادان ژیم ضدبشری آخوندی امروز شنبه ۲۵دیماه ۲۰ زندانی را در زندانهای گوهردشت و قزلحصار کرج به‌طور جمعی به‌دار آویخته است.

بر اساس گزارشهای دریافتی، ۱۰ تن از زندانیان اعدام شده قزلحصار کرج از زندان مرکزی این شهر منتقل شده بودند.

اسامی این اعدام شدگان عبارتند از:
محمد سلیمانی و علیرضا مرادی در سالن ۲، علی محمد لرستانی؛ عبدالبصیر آرمان (افغانی) و دکتر مجید منفرد در سالن ۳، علی یوسفی؛ امید گرشاسبی؛ علی عبادی در سالن ۴، مجید بدلو در سالن ۵ و حسین کرمانی

اسامی ۴تن از ۱۰زندانی اعدام شده در گوهردشت کرج نیز عبارتند از: سعید تیموری، ابوذر علیجانی، رضا نقی‌زاده و سیامک شفیعی.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...