۲ سال زندان برای وکیل دادگستری، بخاطر انتقاد به خامنه ای

Mohammad Ali Kamfiroozi, Lawyer

محمدعلی کامفیروزی وکیل دادگستری در ایران، از محکومیت خود به دوسال حبس تعلیقی به دلیل دو جمله انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی خبر داد.

به نوشته صدای امریکا، محمدعلی کامفیروزی روز دوشنبه ۹ تیر در یک رشته پیامی توئیتری نوشت که به دلیل سخنانی که در سخنرانی روز دانشجو دو سال پیش در دانشگاه شیراز با شکایت اطلاعات سپاه فجر شیراز به دادگاه احضار شد و دادگاه سرانجام او را محکوم کرد.

آقای کامفیروزی توضیح داد که به دلیل اینکه در سخنرانی خود گفته بود عملکرد رهبری هم عملکرد قابل انتقادی است در دفاع از حقوق و آزادیهای شهروندان و اگر رهبری از نقض حقوق شهروندی خبر ندارد جای تاسف دارد و اگر خبر دارد صد برابر جای تاسف دارد، شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز او را متهم به توهین به رهبر جمهوری اسلامی و محکوم به دو سال حبس تعلیقی و ۶۰ بار سفر به شیراز طی پنج سال کرده است.

به گفته این وکیل دادگستری، سازمان اطلاعات سپاه در سالهای اخیر چندین شکایت بر پایه اتهامات بی اساس علیه او مطرح کرده که سرانجام در مورد سخنرانی در شیراز حکمی علیه او صادر شده است.