۳میلیارد دلارسرمایه خاک می‌خورد

پروژه ای که در زمان وزارت زنگنه تصویب شد و  در دولتهای قبلی هم به اجرا رسید و وزیر نفت هم  تعهد داده است که تا پایان دولت دوازدهم پروژه ایران ال ان جی را به بهره برداری برساند که آخرین جزئیات مربوط به این پروژه نشان می‌دهد، طی شش سال گذشته اقدامی برای سامان دادن به آن انجام نشده و تأسیسات این پروژه در حال خاک خوردن است.

این پروژه با سرمایه گذاری سه میلیارد دلاری، به حال خود رها شد.مهر