۵۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی شهرداری تهران

نجفی شهردار تهران

محمود میرلوحی، عضو شورای شهر، روز شنبه ۱۵ مهر، خبر داده بود که شهردار تهران، بدهی‌های این نهاد را ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده که ۳۰ هزار میلیارد تومان آن «بدهی قطعی است».
در روزهای قبل آقای نجفی شهردار تهران در بخشی ازگزارش خود اعلام کرد که مجموع بدهی شهرداری تهران  ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان  که این رقم سه برابر بودجه فعلی شهرداری است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...