۹ نفر طی چند ساعت در شیراز به دار اویخته شدند

رژیم اخوندها امروز سه شنبه ۲۷ فروردین ۹ نفر را در شیراز به داراویخت.

در همین رابطه خبرگزاری مهر وابسته به وزارت اطلاعات گزارش داد ۶ تن از آنان (در دو دسته چهار و دو نفره)در ملأعام و سه تن دیگر نیز در زندان مخوف عادل آباد شیراز اعدام شدند. (خبرگزاری مهر وابسته به وزارت اطلاعات-۲۷فروردین).

ایران کشوری است که بیشترین میزان اعدامها، در مقایسه با جمعیت،  صورت میگیرد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...