دوم مه ۱۵۱۱ – ۱۲اردیبهشت : درگذشت لئوناردو داوینچی از برجسته ترین پیشگامان دوران رنسانس

روز دوم مه سال ۱۵۱۱ لئوناردو داوینچی پیکرتراش معروف قرن شانزدهم درگذشت. داوینچی در سال ۱۴۵۲ در فلورانس ایتالیا به دنیا آمد. نبوغ او در زمینه های علمی و هنری و آثار ارزشمندش در زمینه های نقاشی، پیکرتراشی، معماری، و مهندسی بر تاریخ دانش و هنر تأثیر بسیار داشته و تحقیقات علمی اش، منشأ تحولات بسیاری در تمدن جدید بشر گردیده است.

لئوناردو داوینچی از پیشتازان نهضت رنسانس در اروپا محسوب می شود. داوینچی درخلق نقاشیهای سقفی و دیواری موزه لوور پاریس نیزنقش ارزنده یی ایفا کرد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...