بسیج تازه رفسنجانی و باندش برای چیست؟

رفسنجانی با سلسله مصاحبه هایی که تا کنون ۲شمارهٴ آن توسط یک خبرگزاری حکومتی به نام «انتخاب» منتشر شده، هدف مشخصی را دنبال می کند. به نظر می رسد خبرهایی که به ویژه در رسانه های باند رفسنجانی منعکس می شوند، هموار کننده راه برای همین هدف هستند. خبرهایی مثل ممنوع الخروج شدن سعید مرتضوی، محکوم شدن آخوند رسایی، مهرهٴ خامنه ای در مجلس ارتجاع و سعید ذاکری، گردانندهٴ یک نشریهٴ باند خامنه ای به شلاق و زندان. اظهارات آخوند روحانی هم که این روزها به مناسبتهای مختلف ظاهر می شود و به عوامل باند خامنه ای هشدار می دهد که از سنگ اندازی در مسیر مذاکرات اتمی خودداری کنند، در همین راستا قابل تفسیر است. یعنی می توان نتیجه گرفت که رفسنجانی همراه با باندش خیز تازه یی را آغاز کرده است. هدف این بسیج گسترده چیست؟

نگاهی به دومین قسمت مصاحبه رفسنجانی می تواند به پاسخ این سؤال کمک کند.

به این جملات رفسنجانی توجه کنید: در امر هسته یی «بیشتر از حق قانونی نمی خواهیم»، «حقی هم آژانس دارد که باید نظارت کند… ما این را امضا کرده ایم»، «به نظرم خیلی جای بحث ندارد، یک جا بپذیریم که آنها هر تردیدی دارند، برطرف کنیم». اگر تا این جا روشن نشده که منظور رفسنجانی چیست این جمله دیگر جای تردید باقی نمی گذارد: «بپذیریم همیشه بر کار ما نظارت کنند، چنان که حقشان است». این یعنی همان چیزی که رسانه های باند خامنه ای هر روز در وحشت از آن عربده کشی می کنند و می گویند مبادا مذاکرات هسته یی به آن جا برسد که بخواهد ساختار هسته یی جمهوری اسلامی را از بین ببرد. این حرف رفسنجانی یعنی امضای پروتکل الحاقی و خلاصه خوردن کامل جام زهر. رفسنجانی در ادامه پرده را کمی بیشتر کنار می زند و با اشاره به مهره های باند خامنه ای می گوید در داخل آدمهایی هستند که حرفهای شعاری می زنند. به آنها هشدار می دهد که «بی خودی بهانه نگیرید». به آنها می گوید متأسفانه نمی شود مسائل سرّی را گفت و رسانه یی کرد، اما شما وقتی می بیند خود خامنه ای مذاکره کنندگان را تأیید می کنند، دیگر باید اعتماد کنید و بهانه نگیرید، به مذاکره کنندگان فشار نیاورید که مجبور شوند حرفهایی بزنند که کار را خراب کند. در یک کلام حرفش با باند خامنه ای این است که وضع رژیم وخیم است، داریم خفه می شویم، شعارهای شما هیچ مسأله یی حل نمی کند، از سر راه کنار بروید و سنگ اندازی نکنید.

پس حالا تا حدی می توان فهمید که خیز تازه رفسنجانی و باندش برای چیست؟ برای خوراندن کامل جام زهر اتمی به خامنه ای.

البته اگر به همهٴ اظهارات رفسنجانی دقت کنیم می بینیم که جام زهر اجتماعی را هم که مکمل جام زهر اتمی است پیش کشیده و می خواهد به خامنه ای تحمیل کند. مثلاً در همین مصاحبه از جمله می گوید: «تلاش برای بی خبر نگه داشتن مردم بیهوده است. هیچ کس با زور مؤمن نمی شود و یا دین خود را از دست نمی دهد. کسانی که از بیان حقایق می ترسند، از سانسور در رسانه ها استفاده می کنند». رفسنجانی در وحشت از چه چیز این حرفها را می زند؟ اظهارات امروز (دوشنبهٴ ) روحانی در تجمعی تحت عنوان «جشنوارهٴ تحقیقاتی علوم پزشکی» پاسخ این سؤال را می دهد. روحانی می گوید: «نباید بگذاریم فضای جامعه ما به گونه یی باشد که خدای ناکرده پرسشی زیر زمینی شود. اندیشه ای زیر زمینی شود، نقدی زیر زمینی شود. پرسش از بین نمی رود. نقد هم از بین نمی رود. اگر نگذاشتید که ظهور و بروز پیدا کند به ناچار زیر زمینی خواهد شد و این به نفع جامعه نیست به نفع کشور نیست». یعنی به باند خامنه ای هشدار می دهد که خطر انفجار هولناک خشم متراکم در جامعه بیخ گوشمان است. اگر به هژمونی ما گردن نگذاری و جام زهر اجتماعی را سر نکشی، این انفجار بنیان نظام را به باد خواهد داد.

نتیجه این که در آستانهٴ اعلام اجرایی شدن قرارداد اتمی ژنو و در واقع تزریق عملی زهر به جسم درهم شکستهٴ نظام، باند رفسنجانی خیز بلندی برداشته تا موانع سرراه را بردارد و جاده را برای عقب نشینهای بعدی هموار کند. طبعاً باید منتظر واکنش متقابل باند خامنه ای و هرچه شعله ورتر شدن جنگ باندی در رأس نظام بود که یکی از نمودهای مهم بروز آثار این زهر کشنده است.

برگرفته از سایت مجاهدین خلق

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...