15سال حبس برای معاون احمدی نژاد

بنابر گزارشهای رسانه های رژیم، حمید بقائی معاون احمدی نژاد در دوران رئیس جمهوری وی به 15 سال حب محکوم شد.

خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش داد که پس از تایید حکم دادگاه بدوی حمید بقایی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت آن و هم‌چنین ابلاغ حکم صادره، مأمورین پلیس روز سه‌شنبه (22/12/1396) نسبت به دستگیری و معرفی محکوم‌علیه جهت اجرای حکم صادره از جمله 15 سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی اقدام نموده و به زندان معرفی شد.

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...