خانجانی فرماندار بهارستان : امار کشتگان جنبه امنیتی دارد

خانواده کشته‌شدگانی که وضعیت مالی بدی دارند؛ به بهزیستی معرفی می‌شوند

مجتبی خانجانی فرماندار بهارستان استان تهران به خبرنگار ایلنا، گفت: پول کفن و دفن افراد ققیر را که کشته شده اند را نمیگیریم.

وی درباره تعداد و مکان بازداشت‌شدگان و اینکه‌ آیا آمار دقیقی از کشته‌شدگان این شهرستان وجود دارد، گفت: این موضوع از جمله مواردی است که جنبه امنیتی دارد و به دستگاه‌های قضایی و امنیتی برمی‌گردد و باید از آنها پرسیده شود. وی اقرار کر دکه امار را میداند اما نمیتواند اعلام کند.

خانجانی تاکید کرد که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده چه کسی می‌تواند مصاحبه کند و چه مطالبی را بگوید . اما تاکنون به من اجازه‌ای مبنی بر انجام مصاحبه و ارائه اخبار در این زمینه داده نشده است.