75 درصد از زنان تحصلکرده در ایران بیکار هستند

حسن رنانی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، اعلام کرد که 75 درصد از زنان تحصیلکرده ایرانی بیکار هستند.

رنانی گفت 25 درصد از زنان تحصیلکرده جذب بازار کار می‌شوند، یعنی 75 درصد از زنان با تحصیلات دانشگاهی فاقد شغل و خانه دار هستند و از 17 درصد زنان تحصیلکرده کشور تنها 35 درصد در بازار کار مانده‌اند.

این استاد دانشگاه در ادامه  بررسی برخی آمارهای موجود پرداخت و گفت: نسبت اشتغال زنان ایران به جمعیت بالای 15 سال زنان 30 درصد است در حالی که در چین این رقم 65 درصد است.

این استاد دانشگاه با بسیار پایین خواندن نسبت نیروی زنان به کل نیروی کار افزود: نسبت نرخ مشارکت نیروی زنان به مردان 25 درصد است و در حالی که در ایران تلاش بسیاری کردیم تا بانوان تحصیلات دانشگاهی داشته باشند اما نرخ مشارکت اقتصادی زنان شاغل 13.7 درصد است. این در حالی است که در سال 55 این نرخ 12.9 درصد بوده است و در این 35 سال این نرخ 1.8 درصد رشد کرده است واین یعنی موانع سلبی را برداشته ایم اما قابلیت ایجاد نکرده ایم. رنانی به سهم زنان در پارلمان و نقش آنان در تصمیم گیری در ایران اشاره کرد و گفت: این سهم در کشور ما 3 درصد است و فقط 10 کشور در دنیا هستند که کمتر از ما سهم دارند که معمولا نیز پادشاه نشین هستند همچون قطر. وی ادامه داد: 25 درصد از زنان تحصیلکرده جذب بازار کار می شوند، یعنی 75 درصد از زنان با تحصیلات دانشگاهی فاقد شغل و خانه دار هستند و از 17 درصد زنان تحصیل کرده کشور تنها 35 درصد در بازار کار مانده اند.