99 درصد مواد اولیه دارو وارداتی است

رسول خضری درباره وضعیت بدهکاری بیمه ها به شرکت‌های داروسازی،گفت: عدم تزریق اعتبارت کافی به بیمه‌ها توسط دولت مانع خدمات رسانی بهینه بیمه‌ها در حوزه بهداشت و درمان است و شرکت‌های داروسازی مبالغ بالایی از بیمه ها طلبکارند و این درحالی است که با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت دارو نیز به مراتب افزایش یافته است.

خضری افزود: افزایش نرخ ارز با توجه به اینکه 99درصد مواد اولیه دارو به کشور وارداتی است، موجب شده است که قیمت تمام شده دارو برای تولید کننده در کشورگران تمام شود بنابراین تولیدکنندگان داخلی نیز در تولید دارو با مشکلات اقتصادی روبرو شده اند.

وی ادامه داد: قسمت عمده‌ای از صنایع بسته بندی نیز با ارز آزاد از خارج کشور وارد می‌شود بنابراین قیمت تمام شده دارو در شرکت‌های داروسازی با این شرایط با افزایش روبرو میشود و این درحالی است که در بحث تخصیص ارز 4200 تومانی دولت می تواند به نحوی عمل کند که حوزه بهداشت ودرمان آسیب نبیند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه شرکت‌های داروسازی مبالغ بالای از بیمه ها طلبکارند، یادآورشد: دولت اگر اراده ای برای خدمات رسانی بهینه در حوزه درمان دارد، الزامی است که منابع مالی بیمه ها را به میزان صددرصد پرداخت کند. خانه‌ملت