نیویورک تایمز: آتش مسلسل به معترضان پرتاب کننده سنگ پاسخ می‌دهد

نیویورک تایمز در گزارشی از قیام سراسری مردم و جوانانن و سرکوبی مطلق توسط رژیم آخوندی نوشت: آتش مسلسل به معترضان پرتاب کننده سنگ پاسخ می‌دهد. بسیجی‌های موتورسوار سپاه پاسداران، تظاهر کنندگان را تعقیب می‌کنند. نیروهای امنیتی لباس‌شخصی مردی را گرفته، می‌زنند و از خیابان به سوی سرنوشتی نامعلوم می‌کشند.

برای خواندن خبر اینجا را کلیک کنید

این گزارش می‌افزاید: با باز شدن مجدد اینترنت در ایران پس از یک هفته بسته شدن توسط دولت، فیلمهای جدید نشان‌دهنده این است که تظاهرات و اعتراضات مردم به افزایش قیمت بنزین، توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران سرکوب می‌شوند.

این فیلمها تنها بخش‌هایی از درگیریها را ارائه می‌دهند، اما تا حدودی خلأ بزرگ کانال‌های تلویزیونی و رادیویی تحت کنترل دولت ایران را پر می‌کنند.

در پخش رادیو و تلویزیون، مقامات تندرو رژیم ایران ادعا می‌کنند که توطئه‌های خارجی و گروه‌های تبعیدی ناآرامی را برانگیختند.