دادگاه جلاد نوری

پخش زنده 32مین جلسه دادگاه جلاد نوری در استکهلم

پخش زنده 32مین جلسه دادگاه جلاد نوری در استکهلم

دادگاه جلاد نوری اکتبر 20, 2021 ساعت 14:35

امروز چهارشنبه 20 اکتبر در ادامه دادگاه جلاد حمید نوری 32مین جلسه در حال انجام است. در این جلسه , علی ذلفقاری ساکن سوئیس شهادت میدهد. رادیو چکاوک این جلسه را مستقیما رله میکند. گوش کنید

پخش زنده 31مین جلسه دادگاه جلاد نوری در استکهلم

پخش زنده 31مین جلسه دادگاه جلاد نوری در استکهلم

دادگاه جلاد نوری اکتبر 19, 2021 ساعت 10:54

امروزسه شنبه 19 اکتبر در ادامه دادگاه جلاد حمید نوری 31مین جلسه در حال انجام است. در این جلسه , ویدا رستمالیپور و لاله بازرگان شهادت میدهند. رادیو چکاوک این جلسه را مستقیما رله میکند. گوش کنید

30مین جلسه دادگاه نوری جلاد در استکهلم

30مین جلسه دادگاه نوری جلاد در استکهلم

دادگاه جلاد نوری اکتبر 18, 2021 ساعت 11:02

روز دوشنبه 18 اکتبر، در 30مین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم، صدیقه حاجی‌محسن، خواهر حسین حاجی‌محسن که در سال ۱۳۶۷ اعدام شده‌ است از دادگاه خواست که از حمید نوری بپرسد مقصد کامیون‌های یخچال‌دار که تابستان ۶۷ از زندان خارج می‌‌شده‌اند کجا بوده است. صدیقه حاجی‌محسن که به عنوانادامه

پخش زنده 29مین جلسه دادگاه جلاد نوری در استکهلم

پخش زنده 29مین جلسه دادگاه جلاد نوری در استکهلم

دادگاه جلاد نوری اکتبر 15, 2021 ساعت 11:32

امروز جمعه 15 اکتبر در ادامه دادگاه جلاد حمید نوری 29مین جلسه در حال انجام است. در این جلسه سید جعفر میر محمدی، شهادت میدهند. رادیو چکاوک این جلسه را مستقیما رله میکند. گوش کنید

پخش زنده 28مین جلسه دادگاه جلاد نوری در استکهلم

پخش زنده 28مین جلسه دادگاه جلاد نوری در استکهلم

دادگاه جلاد نوری اکتبر 14, 2021 ساعت 10:48

امروز پنجشنبه 14 اکتبر در ادامه دادگاه جلاد حمید نوری 28مین جلسه در حال انجام است. در این جلسه مجاهد خلق، مهناز میمنت، از اشرف3 (آلبانی) و مهری حاجی نژاد شهادت میدهند. در جلسه صبح که از ساعت ۹ آغاز شد خواهر مجاهد مهناز میمنت همردیف مسئول اول سازمان مجاهدینادامه

پخش زنده 27مین جلسه دادگاه جلاد نوری در استکهلم

پخش زنده 27مین جلسه دادگاه جلاد نوری در استکهلم

دادگاه جلاد نوری اکتبر 12, 2021 ساعت 11:33

امروز سه شنبه 12 اکتبر در ادامه دادگاه جلاد حمید نوری 27مین جلسه در حال انجام است. در این جلسه مجاهد خلق، خدیجه برهانی، از اشرف3 (آلبانی) و حسین سید احمدی شهادت میدهد. رادیو چکاوک این جلسه را مستقیما رله میکند. گوش کنید

پخش زنده 26مین جلسه دادگاه جلاد نوری در استکهلم

پخش زنده 26مین جلسه دادگاه جلاد نوری در استکهلم

دادگاه جلاد نوری اکتبر 7, 2021 ساعت 12:38

امروز پنجشنبه 7 اکتبر در ادامه دادگاه جلاد حمید نوری 25مین جلسه در حال انجام است. در این جلسه مجید جم شیدات شهادت میدهد. رادیو چکاوک این جلسه را مستقیما رله میکند. گوش کنید