فرهنگی

معرفی دوستی  والا از دید علی(ع) در نهج البلاغه

معرفی دوستی والا از دید علی(ع) در نهج البلاغه

اخبار, فرهنگی آوریل 15, 2021 ساعت 17:56

بمناسبت ماه رمضان ، عده ای این ماه را ماه علی (ع) مینامند زیرا که وی را اوج انسان و یا قدر انسان میدانند. به عبارت دیگر یک انسان انقلابی و شورشگر تا کجا میتواند ویژگیهای انسانی را کسب کند و تا کجا میتواند اوج بگیرد و بالا برود. ویژگیادامه

بمناسبت حلول ماه مبارک رمضان

بمناسبت حلول ماه مبارک رمضان

اخبار, فرهنگی آوریل 14, 2021 ساعت 20:36

ماه رمضان بر مسلمانان و روزه گیران مبارک باد

به کوری چشم اخوندها با ربنای گرم شجریان،  رمضان را شروع میکنیم

به کوری چشم اخوندها با ربنای گرم شجریان، رمضان را شروع میکنیم

فرهنگی آوریل 13, 2021 ساعت 17:27
جمشید پیمان: نیست ره‌توشه‌ات از عشق،به‌ جایی نرسی

جمشید پیمان: نیست ره‌توشه‌ات از عشق،به‌ جایی نرسی

دیدگاها, فرهنگی آوریل 13, 2021 ساعت 12:26

شب اگر تیره،اگر سرد،اگر هول‌انگیزمن به امُید تو تاصبح شدم همدم ماهراه اگر سخت،در‌این وادیِ پُر‌خوف و خَطَرمن به تبیین نگاهِ تو شدم پا در راه بر لبم نیست کلامی ز همه خاطره هابجز از چشم تو و وُسعتِ عالَم‌گیرشچشم بستی و دلم غُلغُله زد در شبِ تلخدیده بگشای وُادامه

جمشید پیمان: آزادی ای همیشه زخمیِ تاریخِ میهنم

جمشید پیمان: آزادی ای همیشه زخمیِ تاریخِ میهنم

دیدگاها, فرهنگی آوریل 5, 2021 ساعت 17:01

هر صبحبا نام دلکشِ خوبِ تو می رَمدشب از زمین وتیرِگی از چشم خسته ام! هر صبح نامِ توروشن ترین چراغدر ظلمتِ وزیده بر این خانهمی شود. دربَر امیدِ آمدنت،نازنین من،هرگزدر این زمانه ی طالمنبسته ام! آزادیای همیشه زخمیِ تاریخِ میهنمـ نامت خجسته باد ـتا کی به خواب و خاطرِادامه

به امید سرامدن نحسی رژیم اخوندی، سیزده بدر مبارک

به امید سرامدن نحسی رژیم اخوندی، سیزده بدر مبارک

اخبار, فرهنگی آوریل 2, 2021 ساعت 15:07
بمناسبت ماه رمضان و ربنای شجر، او که در کنار مردم ماند و جاودانه شد

بمناسبت ماه رمضان و ربنای شجر، او که در کنار مردم ماند و جاودانه شد

فرهنگی مارس 30, 2021 ساعت 11:10

بخوان که از صدای تو سپیده سر برآورد وطن ز نو جوان شود، دَمی دگر برآورد بخوان که از صدای تو در آسمان باغ ما هزار قُمری جوان دوباره پَر برآورد دو هفته دیگر ماه رمضان است و این بار نیز صدای ربنای شجریان از خانه هر ایرانی و یاادامه