شرکت کنندگان در تظاهرات خواستار دخالت کمیساریای عالی پناهندگی شدند

روز جمعه یک گروه از ایرانیان مقیم سوئد در مقابل دفتر کمیساریای عالی پناهندگی سازمان […]

ادامه »