شرکت کنندگان در تظاهرات خواستار دخالت کمیساریای عالی پناهندگی شدند

روز جمعه یک گروه از ایرانیان مقیم سوئد در مقابل دفتر کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد در استکهلم جمع شدند تا وضعیت جدی اشرف […]

ادامه »