دادگاهی در هلند: خمینی و کشتار بیش از ۲۰ هزار مخالف خود پس از انقلاب

یک دادگاه ویژه و سمبلیک در هلند که پرونده نقض حقوق بشر در ایران پس […]

ادامه »