اخبار مقاومت

حكم فرمايشی قضايی عراق عليه سازمان مجاهدين

حكم فرمايشی قضايی عراق عليه سازمان مجاهدين

اخبار, اخبار مقاومت, ایران خرداد ۷, ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۱۱

به دنبال سفر وزير اطلاعات ملايان به عراق، در آستانه نمايش انتخابات رژيم آخوندي، يك قاضي در دادگاه شهر خالص به نام وميض، از سوي رژيم ايران و حكومت عراق موظف شده است تا در قبال چند شكايت ساختگي و مسخره از جانب ايادي رژيم ايران، حكم گرفتن غرامت ازادامه

تلاشهای مذبوحانه برای جلوگیری از قیام و تهاجم گسترده برای دستگیری هواداران مجاهدین

تلاشهای مذبوحانه برای جلوگیری از قیام و تهاجم گسترده برای دستگیری هواداران مجاهدین

اخبار, اخبار مقاومت, انتخابات خرداد ۴, ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۵۲

نمایش انتخابات – شماره ۲۱  تلاشهای مذبوحانه برای جلوگیری از قیام و انفجار اجتماعی همزمان با نمایش انتخابات. تهاجم گسترده برای دستگیری هواداران و تشکلهای مرتبط با مجاهدین و خانواده های ساکنان اشرف و لیبرتی. فاشیسم دینی حاکم بر ایران در یک تلاش مذبوحانه برای جلوگیری از قیام و انفجارادامه

خامنه ای و به صحنه فرستادن عوامل ریز و درشت خود را برای حمایت از حذف رفسنجانی

خامنه ای و به صحنه فرستادن عوامل ریز و درشت خود را برای حمایت از حذف رفسنجانی

اخبار, اخبار مقاومت, انتخابات خرداد ۴, ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۴۰

  نمایش انتخابات- شماره ۱۹  خامنه ای عوامل ریز و درشت خود را برای حمایت از حذف رفسنجانی به صحنه می فرستد. در حالیکه حذف رفسنجانی از کاندیداتوری به دستور خامنه ای، شکاف عمیقی در درون رژیم، حتی در درون شورای نگهبان به‌وجود آورده است، خامنه ای عوامل ریز وادامه

عبدالعلی معصومی – سحرگاه خونین

عبدالعلی معصومی – سحرگاه خونین

اخبار, اخبار مقاومت, دیدگاها خرداد ۴, ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۲۵

در سحرگاه روز 4خرداد 1351 بنيانگذاران سازمان مجاهدين ـ محمد حنيف نژاد, سعيد محسن و اصغر بديع زادگان ـ به همراه دو تن از كادر مركزي سازمان ـ رسول مشكين فام و محمود عسكري زاده ـ تيرباران شدند و در راه آزادي خلق دربند ايران جان باختند. حسين شاه حسيني,ادامه

تشديد اختناق و سركوب و بازداشت عوامل باندهای رقيب و بستن رسانه های آنها

تشديد اختناق و سركوب و بازداشت عوامل باندهای رقيب و بستن رسانه های آنها

اخبار, اخبار مقاومت, انتخابات خرداد ۳, ۱۳۹۲ ساعت ۰۰:۵۸

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران؛ نمايش انتخابات-شماره18- تشديد اختناق و سركوب و بازداشت عوامل باندهاي رقيب و بستن رسانه هاي آنها رژيم آخوندي در آستانه نمايش انتخابات، به ويژه از روز دوشنبه 30 ارديبهشت (قبل از اعلام اسامي كانديداها) در تهران و شهرهاي بزرگ مانند اصفهان و تبريز تدابير سركوبگرانهادامه

شورای ملی مقاومت-  تشديد سرکوب با نزديکتر شدن نمايش انتخابات

شورای ملی مقاومت- تشديد سرکوب با نزديکتر شدن نمايش انتخابات

اخبار, اخبار مقاومت, انتخابات خرداد ۲, ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۳۵

نمايش انتخابات- شماره17: ايران – تشديد سرکوب با نزديکتر شدن نمايش انتخابات با نزديک شدن نمايش انتخابات و تصفيه و جراحی بزرگ در رأس حکومت آخوندی، در وحشت از بالا گرفتن خيزشهای مردمی، رژيم آخوندی به سرکوب و اختناق ابعاد جديدی بخشيده است. در روز 28ارديبهشت مأموران زندان اوين بهادامه

فعالیت های یکانهای ارتش آزادیبخش در داخل کشور

فعالیت های یکانهای ارتش آزادیبخش در داخل کشور

اخبار, اخبار مقاومت, انتخابات خرداد ۱, ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۴۹

رأی ما سرنگونی حکومت آخوندی- انتخاب ما مریم رجوی جوانان انقلابی یکانهای ارتش آزادیبخش در داخل کشور با نصب بنر بزرگی در وسط اتوبان صیاد، به نمایش انتخاباتی رژیم آخوندی نه گفتند. اردیبهشت ۱۳۹۲