حقوق بشر

گزارش سازمان ملل از افزایش اعدامها، دستگیریها و شکنجه در ایران

گزارش سازمان ملل از افزایش اعدامها، دستگیریها و شکنجه در ایران

اخبار, ایران, حقوق بشر اسفند ۱۱, ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۳۴

سازمان ملل متحد  طی گزارشی، که روز پنجشنبه ۲۸ فوریه در ژنو انتشارداد، اعلام کرد که در ایران تعداد اعدامها، و همچنین دستگیریها ” که معمولا همراه با شکنجه و بعضا تا حد مرگ”  همراه است افزایش یافته است. در دو گزارش دبیرکل سازمان ملل، بان کی مون، و گزارشگرادامه