اعتراضات مردمی

ویدیو – شعارهای ضد حکومتی در کرج

ویدیو – شعارهای ضد حکومتی در کرج

اعتراضات مردمی, ایران, ویدئو کلیپ خرداد ۲۹, ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۴۹

در تظاهرات ضد حکومتی در کرج در روز سه شنبه28خرداد 92جوانان شهار میدادندنه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران

ویدیو – حمله نیروهای انتظامی به مردم رشت

ویدیو – حمله نیروهای انتظامی به مردم رشت

اعتراضات مردمی, ویدئو کلیپ خرداد ۲۹, ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۲۶

نیروهای مزودور انتظامی رژیم به تجمع مردم رشت در چهار راه ديلمان و در برابر بانک ملی گلسار را چند بار  با گاز اشک اور و فلل مورد تهاجم نيروی انتظامی قرار گرفتقرار دادند.  اما جمعيت مجدا به اين نقاط باز گشته و به اعتراضات خود ادامه میدادند. بنا بهادامه

درگیری جوانان با مزدوران رژیم در پارک وی

درگیری جوانان با مزدوران رژیم در پارک وی

اخبار, اعتراضات مردمی, ایران خرداد ۲۹, ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۰۵

طبق گزارشهای رسیده ساعت روز سه شنب 24 ب وقت تهران: زير پل پارک وی يک جمعيت 6000نفره از جوانان با نيروی انتظامی درگير شد. ساعت 24 به وقت تهران، 6هزار نفر از جوانان که در زير پل پارک وی تجمع کرده بودند با مزدوران سرکوبگر رژيم درگير شدند. نيروهایادامه

ویدیو – «بدون هیچ دلیلی، خاک تو سر جلیلی»

ویدیو – «بدون هیچ دلیلی، خاک تو سر جلیلی»

اخبار, اعتراضات مردمی, ویدئو کلیپ خرداد ۲۹, ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۰۳

در تهران جوانان هوشیار که می دانستند جلیلی کاندید ولی فقیه شکست خورده ارتجاع بود در تظاهرات خود به دنبال پیروزی تیم ملی فوتبال ایران شعار می دادند «بدون هیچ دلیلی، خاک تو سر جلیلی». جوانان همچنین شعار می دادند: «امشب شب شادیه جای ندا خالیه».

تجمع مردم در کرج

ویدیو- شعارهای ضد حکومتی در تهران

اعتراضات مردمی, ویدئو کلیپ خرداد ۲۹, ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۴۰

بنا بر گزارشهای رسیده مردم، بویژه جوانان در تهران و سایر شهرهای ایران پس از اعلام نتایج مسابقه فوتبال بین ایران و کره جنوبی به خیابانه ریخته و از این فرصت استفاده کرده و شهارهای ضد حکومتی سر دادند.

تظاهرات ضد حکومتی در اصفهان

تظاهرات ضد حکومتی در اصفهان

اخبار, اعتراضات مردمی خرداد ۲۹, ۱۳۹۲ ساعت ۰۱:۰۴

جوانان اصفهان نيز امشب به خيابانها ريختند و خشم و نفرت خود از رژيم آخوندی را فرياد کردند. انبوه جمعيت در اصفهان شعار می دادند «نصر من الله و فتح قريب مرگ بر اين دولت مردم فريب». جوانان سرود يار دبستانی را سر دادند و رودرروی مزدوران و لباس شخصیادامه

شعارهای ضد حکومتی در تهران و چندین شهر ایران

شعارهای ضد حکومتی در تهران و چندین شهر ایران

اخبار, اعتراضات مردمی خرداد ۲۸, ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۵۷

بنا بر گزارشهای رسیده مردم، بویژه جوانان در تهران و سایر شهرهای ایران پس از اعلام نتایج مسابقه فوتبال بین ایران و کره جنوبی به خیابانه ریخته و از این فرصت استفاده کرده و شهارهای ضد حکومتی سر دادند. بر اساس همین گزارشها شعار زندانی سياسی آزاد بايد گردد توسطادامه