دیدگاها

سارا ابوالحسنی: قتل عام  زندانیان سیاسی ایران  در سال ۱۳۶۷ بزرگ‌ترین جنایت علیه بشریت

سارا ابوالحسنی: قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ بزرگ‌ترین جنایت علیه بشریت

دیدگاها فوریه 24, 2021 ساعت 00:03

قتل عام  زندانیان سیاسی ایران  در سال ۱۳۶۷  را می توان به عنوان بزرگ‌ترین جنایت علیه بشریت  بعد از جنگ جهانی دوم نام برد.جنایتی که تمامی جناحهای رژیم ولایت فقیه در آن شریک وسهیم اندقتل عامی که با یک حکم چند خطی با امضای  خمینی معلون وضدبشر آغاز شد به قیمتادامه

محمد قرایی: کی، کجا و چقدر بگرفتی که کنی چاکری به این سِفتی؟

محمد قرایی: کی، کجا و چقدر بگرفتی که کنی چاکری به این سِفتی؟

دیدگاها فوریه 22, 2021 ساعت 12:19

” …اینها میگویند که در یک تلویزیونی، این رفته است سخنرانی کرده است اونجا مسعود خدابنده هم اونجا بوده است.این خودش انگلیس بوده اینرو از سوئد آوردند. یعنی چی؟ یعنی چی؟ اسم تلویزیونه رو هم نمیگه. ایران اینترنشنال. یعنی من رو، از سوئد، اونم اونجاست، قرار بود هروقتی که بمبادامه

جمشید پیمان: کِی، کجا و چقدر بگرفتی؟

جمشید پیمان: کِی، کجا و چقدر بگرفتی؟

دیدگاها فوریه 17, 2021 ساعت 18:32

آن بَبو را ببین چه در سر داشتدیگران را چو خود بَبو پنداشت به پناهنده ی سیاسی گفتبشنو از من اگر چه گویم مفت: “رو امان نامه گیر از مُلّاپیش او تا کمر بشو دولّا “رجوی” را بزن دو صد تهمتتا که ملّا کند تو را رحمت دهدت پاس وادامه

نعمت فیروزی: پاولوف و سگش، انعکاس مشروط «ماموران نامحسوس»!

نعمت فیروزی: پاولوف و سگش، انعکاس مشروط «ماموران نامحسوس»!

دیدگاها فوریه 15, 2021 ساعت 02:06

آنها که داستان دانشمند روسی پاولوف و سگش و تئوری انعکاس مشروط را شنیده یا خوانده اند می دانند که او طی آزمایشاتی که روی سگ انجام داد موفق شد آن را مشروط به زنگی کند که هرگاه آن را به صدا در می آورد سگ در می یافت کهادامه

محمد قرایی: حکم دادگاه آنتورب وفرار به جلو مزدوران رنگارنگ

محمد قرایی: حکم دادگاه آنتورب وفرار به جلو مزدوران رنگارنگ

دیدگاها فوریه 14, 2021 ساعت 01:47

مولوی در مثنوی، داستانی دارد تحت عنوان دزد وصاحب خانه. خلاصه این قصه عبرت انگیز تاریخی را عینا درزیرمی آورم.“شخصی دزدی در خانه دید، خواست او را بگیرد، دزد گریخت، دو سه میدان به دنبال او دوید و نزدیک بود بگیردَش که دزدی دیگر فریاد برآورد : آی دزد، آیادامه

جمشید پیمان: همدم و همدرد ِمردم نیستی

جمشید پیمان: همدم و همدرد ِمردم نیستی

دیدگاها فوریه 13, 2021 ساعت 16:54

گر تو داری عشق آزادی به سرنیست در کارت چرا از آن اثر؟ خیر بنهادی،گرفتی راهِ شرّمینهی بر خود چرا نامِ بَشَر؟ بی خبر ماندن از عالَم این زمانهست نام آن ،جفا بر مردمان عارفی، نیکو ‌دلی، زیبا سرشت*پند نیکی از برای ما بِهِشت: ” این زمان پیشانی ات صافادامه

افسانه اسکویی: چوب را که بلند کنی، گربه دزده فرار می کند

افسانه اسکویی: چوب را که بلند کنی، گربه دزده فرار می کند

دیدگاها فوریه 13, 2021 ساعت 01:47

فغان گربه های دزد بعد از پیدا شدن دفترچه سبز دست دست آوردها از اعلام حکم دادگاه دیپلمات تروریست رژیم در آنتورپ بلژیک فراتر از محکومیت سران رژیم، خامنه ای و روحانی و ظریف و وزارت بد نام اطلاعات بوده است به خصوص وقتی که دفترسبزی هم پیدا شده باشدادامه