دیدگاها

حسین پویا – نبرد اکبر کوسه و محمود تارزان

حسین پویا – نبرد اکبر کوسه و محمود تارزان

انتخابات, دیدگاها اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۱۸

از آنسو تو بشنو ز محمود یل گرفته ست زانوی غم در بغل کنارش نشسته یل اسفندیار نمک می زند تکه های خیار شده چهره اش خیس از آب چشم دوتا جن گرفته پر از ریش و پشم به جنها بسی التماسیده است ولی بر لبش خنده ماسیده است چوادامه

منصور امان – انتخابات؛ حکومت خامنه ای به کام بحران فرو رفته است

منصور امان – انتخابات؛ حکومت خامنه ای به کام بحران فرو رفته است

انتخابات, دیدگاها اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۱۸

نهضت رد صلاحیت فراکسیون آیت الله خامنه ای به گونه هیستریک به برهم زده شدن پروژه خود مبنی بر “مُهندسی معکوس انتخابات” واکُنش نشان می دهد. با ورود آقای رفسنجانی به گود انتخابات، طرح مزبور که بر پایه مُدیریت و تعیین نامزدها شکل گرفته بود، بدون موضوع گردیده و “رهبر”ادامه

شوالیه ایرانی – کژراهه رژیم درمورد مجاهدین خلق ایران – بخش دوم

دیدگاها اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۵۸

همانطورکه دربخش اول آورده ام هدف ازاین سلسله مقالات نه دفاع مطلق ازسازمان مجاهدین یاهرگروه وشخصیت دیگری بلکه آشنا کردن نسل جوان بابخشی ازتاریخ مبارزات ملت ایران برای آزادی واستقلال ورها شدن ازیوغ بندگی است. رقیتی که متاسفانه این روزها درزیر ابری ازناآگاهی آنهم درپوشش روشنفکری برگردنمان انداخته شده است.ادامه

منوچهر مرعشی – تبدیل فرصت انتخابات به امکان تغییرنظام

منوچهر مرعشی – تبدیل فرصت انتخابات به امکان تغییرنظام

دیدگاها اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۳۳

هیچ کس به اندازه بالاترین ماقامات این رژیم بهتر نمی دانند که نظام دیکتاتوری مذهبی ولایت فقیه تا کجا غرق در بحرانهای گوناگون و فساد و جنایت است  و از طرف دیگر جامعه تا چه حد حالت انفجاری دارد و خواستار تغییر وضع موجود است زیرا  آنها از عملکرد  ضد انسانیادامه

منصور امان – اعلام آمادگی احمدی نژاد برای تحمیل هزینه حذف خود به “نظام”

منصور امان – اعلام آمادگی احمدی نژاد برای تحمیل هزینه حذف خود به “نظام”

دیدگاها اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۲۸

اگرچه زیر پرچم رژیم مُلاها بیطرفی و عدم دخالت حُکومت در انتخابات یک شوخی بی مزه بیشتر نیست، اما رقیبان آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، مایلند اوقات تلخی که می گذرانند را با آن شیرین کنند. آنها همراهی رییس دولت با آقای مشایی به هنگامادامه

شوالیه ایرانی – خاطرات هاشمی درسال 1422(سی سال بعد)

شوالیه ایرانی – خاطرات هاشمی درسال 1422(سی سال بعد)

دیدگاها اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۲۲

پس ازحمایتم ازخاتمی درانتخابات خرداد 76 چقدرکاندیدا شدن برای ریاست جمهوری سخت شده است رهبری همه چیزرا ازچشم من می بیند درحالیکه من خودم قربانی آن دوره بودم واون یکی اکبرهی به من می گفت عالیجناب سرخپوش البته بعدا به شکرخوردن افتاد وگفت منظورش من نبوده ام چون من عبایمادامه

حسن داعی – شروع به کار ستاد «پوزش و تملق» از رفسنجانی

حسن داعی – شروع به کار ستاد «پوزش و تملق» از رفسنجانی

دیدگاها اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۱۷

بدنبال برچیده شدن ستاد «التماس از خاتمی» که توسط مصطفی تاجزاده در زندان اوین براه افتاده بود، اکنون ستاد «پوزش و تملق از رفسنجانی» توسط ابراهیم نبوی و دوستان «اصلاح طلب» وی در خارج از کشور براه افتاده است. ابراهیم نبوی که قبلا با طرح معروف «اسب تروا» استراتژی جنبشادامه