دیدگاها

افسانه اسکوئی: برکت سیل ونقطه عطف سرنگونی

افسانه اسکوئی: برکت سیل ونقطه عطف سرنگونی

دیدگاها فروردین ۱۹, ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۲۲

سیل ویرانگر، خانه وجان مردم را با خطرات بزرگ مواجه کرده است و ایادی رژیم در توجیح عدم کمک رسانی و دجالیت خود سعی در”برکت” خواندن سیل کرده و بیش ازاندازه وقاحت بر جان های زخمی وبی خانمانی مردم نمک می پاشند. سیلی که دست ساخت رژیم ضد بشری خمینیادامه

مجتبی قطبی: سیل در ایران، بلای طبیعی یا بلای آخوندی؟

مجتبی قطبی: سیل در ایران، بلای طبیعی یا بلای آخوندی؟

دیدگاها فروردین ۱۷, ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱۸

سیل در ایران، بلای طبیعی یا بلای آخوندی؟ با دیدن تصاویر و کلیپها از وضعیت مردم سیلزده و ستم­زده، بیدفاع و بی پناه، گریه خردسالان، ناله کهنسالان، انسانهای درمانده و تدفین مختصر دارائی آنها از یک سو و تلاش و همیاری مددکاران مردمی از سوی دیگر بغض در گلویم خفهادامه

جواد شفايى: به اميد پاك شدن نحوست آخوندى

جواد شفايى: به اميد پاك شدن نحوست آخوندى

دیدگاها فروردین ۱۵, ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۵۵

عيد نوروز باستانى همراه با سيزده بدرآن رخت سفربست و رفت. اگر چه سيل ويران گر، نوروز وعيد بسيارى از هم وطنانمان را در سوگ و اندوه كشيد و دار و ندارشان را با خود برد و معلوم نيست كه تا كى بايدهمنشين اين اندوه باشند؟ كه اين ماتم همچنانادامه

جمشید پیمان: عشقِ بالابلندم؛ آزادی!

جمشید پیمان: عشقِ بالابلندم؛ آزادی!

دیدگاها فروردین ۸, ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۲۶

دیر گاهی ست آرزو دارم که نشانم به دیده نورِ تو را چه غریبم به چشمت،آزادی سخت باور کنم حضور ِتو را نشنیدی مرا که نالانم نشنیدم تو را که فریادی دلِ تو خون تر از دلِ من بود آی عشق قدیمی؛ آزادی با زمستان کنار می آیم بی خیالِادامه

جمشید پیمان: ساقی دلم گرفته، کمی دردِ دل کنیم

جمشید پیمان: ساقی دلم گرفته، کمی دردِ دل کنیم

دیدگاها فروردین ۴, ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۳

ساقی،سحر رسید،دلِ خسته ام به سوز گوید بریز جام دگر، تشنه ام هنوز جامی دگر بریز که خورشید تازه کار سر برنیاورد که بگوید:رسید روز! ساقی،دلم گرفته،کمی دردِ دل کنیم غم را به یمنِ خنده ی چشمت خجل کنیم با جامی از لبانِ پر از مستی ات مگر او راادامه

جمشید پیمان: شکوفه برآورده شاخ اُمید

جمشید پیمان: شکوفه برآورده شاخ اُمید

دیدگاها اسفند ۲۶, ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۶

با صمیمانه ترین درود ها ، آمدن دوباره بهار را به فال نیک می گیرم و به ایرانیان ارجمند، بویژه مبارزان راه آزادی ایران شادباش می گویم. در آغاز سال نو زیبا ترین آرزویم آزادی میهن عزیزم ایران از چنبره ی اهریمن جمهوری اسلامی است! باری، پارسال در همین روزهاادامه

جمشید پیمان: خود به خود دَرد نروید به لبت جای سلام

جمشید پیمان: خود به خود دَرد نروید به لبت جای سلام

دیدگاها اسفند ۱۷, ۱۳۹۷ ساعت ۰۳:۲۱

تا به دریا نزنی دل، نشود آبی رنگ خود به خود هیچ دلی آبی نیست بیخودی نیست اگر به نگاهی دل خود باخته ای و شبی، روزی، جائی موجِ جوشنده ی عشق کرده ویران دلِ آبادت را و در این عرصه تو را گشته توفانِ جنون پیشاهنگ. خود به خودادامه