انتقاد نخست‌وزیر سوئد از وزیر امور مهاجرت

توبیاس بیلستروم وزیر مهاجرت سوید به دلیل سخنان رسوا برنگیزش در مورد مهاجرین از سوی فردریک راینفلد نخست‌وزیر سوئد بشدت مورد انتقاد قرار گرفت. توبیاس […]

ادامه »