CNN: اوضاع در ايران در حال تغيير کردن نيست

CNNCnn: مردم ايران از دسترسی به تمامی رسانه های اجتماعی محرومند

تلويزيون CNN در گزارشی در باره مصاحبه های آخوند حسن روحانی با رسانه های آمریکايی گفت: حتی با وجود ژستهايی که روحانی با توئيت کردن می گيرد، اما مردم ايران هنوز از دسترسی به Twitter، Facebook و تمامی رسانه های اجتماعی، از زمان اعتراضات سال 88 محروم هستند. اين نمونه ای است که نشان می دهد اوضاع در ايران در حال تغيير کردن نيست.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...