عکسهای آکسیون اعتراضی در حمایت از مجاهدین محصور و بر علیه اعدامهای روز افزون در ایران

امروز شنبه ۱ مارس ۲۰۱۴ برابر با ۱۰ اسفند ۱۳۹۲ جمعی از یاران و پشتیبانان مجاهدین قهرمان در شهر استکهلم یک آکسیون اعتراضی در حمایت از مجاهدین محصور در کمپ لیبرتی و در محکومیت اعدامهای روز افزون در ایران برپا کردند. این آکسیون اعتراضی مورد توجه گسترده شهروندان سوئدی قرار گرفت.

عکسها از مجتبی فتحی

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...