کتاب خاطرات زندانی سیاسی خانم هنگامه حاج حسن با نام «چشم در چشم هیولا»

خاطرات زندانی سیاسی هنگامه حاج حسن، دختر جوان پرستاری که زیباترین سالهای زندگی اش را در سیاهچالهای جمهوری اسلامی و در زیر شکنجه های وحشیانه […]

ادامه »